Sopsugsnytt

Skarpnäcks sopsugssamfällighetsförening hade årsmöte den 23 maj. Anders Fridh och Naida Mattsson omvaldes på nytt till ledamot respektive suppleant.

Vår förening kommer att under 2011 att debiteras en kostnad om ca 414 000 kronor för sopsugsverksamheten. Bokslutet för 2010 visade på ett överskott om ca 549 000 kronor. Summan överfördes till förnyelse- och underhållsfonden.

Envac, som sköter driften av anläggningen, har under våren bytt ut ett av våra markutkast vid TV 58 (se separat nyhet).