Lås garageporten utan nyckeln

Med de nya garageportarna kan man låsa utan att använda nyckeln. Det är mycket smidigt då man kan stoppa undan garagenyckeln när man väl öppnat. Gör såhär:

  1. Lås upp och dra ut nyckeln.
  2. Öppna garagedörren.
  3. Vrid tillbaka handtaget och lås med den lilla sprinten på insidan av garaget (se film).
  4. Stäng garagedörren genom att bara skjuta igen den.
  5. Kontrollera att det är låst.

Här är en film som demonstrerar det hela.

Pengar avsatta för nya garageportar

I föreningens underhållsplan finns avsatt 1,5 milj för byte av garageportar år 2012.

På årsstämman den 27 oktober kommer styrelsen med en framställan om detta. Styrelsen kommer också att presentera olika offerter.