Sandlåda vid TV 96

Styrelsen beslutade på styrelsemötet 2 maj att den lilla rabatten till vänster om förrådet vid TV 96 återigen blir sandlåda.

I onsdags var Niklasson där med grävskopan och nu är den även fylld med sand. Barnen som bor i närheten hittade omedelbart dit och det skuggiga läget blir utmärkt varma sommardagar.

Sopning av området vecka 15

Mark- och materialansvariga Stig och Naida har kontaktat Niklasson och beställt sopning av området. Det kommer ske vecka 15, alltså veckan efter städdagen alltså samma vecka som städdagen.

Passa gärna på att sopa fram gruset från kanter och hörn, så kan maskinen ta det också.

Belysningen i området

Många gatlampor i området fungerar inte. Mark- och materialansvariga Stig och Najda har gått runt och provat att byta själva lampan, men de som inte fungerar nu har troligen fått kortslutning i samband med snön.

En elektriker har redan påbörjat arbetet med att laga dessa och fortsätter tills det är klart.

Synpunkter på snöröjningen?

Om du har synpunkter på snöröjningen, hör av dig till Mark och materialansvariga, via telefon, epost eller prata direkt med Stig och Najda. Det är svårt att tänka på allt vad gäller var det ska plogas och var snön ska hamna, så förslag på förbättringar är mycket viktigt och välkomnas.

OBS! Framför inte synpunkter och förslag direkt med de som plogar i området! De följer bara följer Mark- och materialansvarigas anvisningar.

Strömmen tillbaka

Problemen i undercentralen har nu åtgärdats och strömmen fungerar återigen som den ska. Det var en detalj under proppskåpet som inte suttit fast riktigt varpå den p g a gnistbildning helt enkelt brunnit sönder.

Elektrikern hade varit i Uppsala och hämtat reservdelar och efter att strömmen slagits av i hela området kl 9:00 kunde den successivt slås på igen tills hela området hade ström ungefär kl 13:00.

Strömavbrott i området

Idag kl 14:38 fick vi problem med en fas som berör fastigheterna Molnskärmen 1-30. Det är alltså inte all ström i dessa hus som slutat fungera, utan bara den som går på den fasen. Skulle viktiga delar som fläkt, kyl/frys eller TV inte fungera kan man alltså ta strömmen från fungerande uttag.

För att åtgärda detta kommer strömmen i hela området stängas av imorgon, lördag 30/10 klockan 9:00, och vara avstäng i minst tre timmar!

Frivilliga kommer gå runt i området och knacka dörr för att informera, men sprid gärna denna information du också!