Problem med belysningen

Som flera av er säkert märkt har vi problem med belysningen i området på vissa ställen (minst sex lampor). Felsökning har gjorts under dagen, men tyvärr gör den rådande snösituationen det omöjligt att lösa.

Ett flertal lampor vid ena miljöstugans garage fungerar nu återigen.

För att undvika att fler stolpar kortsluts så är det bra om de som har möjlighet skottar runt dem.

Ny biogasanläggning – informationsmöte

I torsdagens DN fanns en artikel om planerna att bygga en ny biogasanläggning vid Flatenvägen (se länken längst ner). Ordföranden i Jubileumshusens samfällighetförening har uppmärksammat detta och samlat ihop information. Han har även kontaktat Peter Undén, VD för Swedish Biogas (företaget som bygger anläggningen).

De bjuder in allmänheten till ett informationsmöte i jubileumshusens träfflokal på Tätorpsvägen 17 B, torsdagen den 11 feb kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs. Eventuella synpunkter på bygglovet, som ännu ej beviljats, måste måste komma in senast 2010-02-18.

Mer information