Lånelista för utrustning

Mark och materialansvariga i området vill påminna om att man ska skriva upp sig med namn och adress på de lappar som finns för detta ändamål när man lånar utrustning av samfälligheten. Detta för att förenkla för de som vill låna efteråt.

Aktuell fråga: Anvisningar i brevlådan?

Anvisningarna finns på hemsidan och därför kanske inte intresset för att få dem i brevlådan är så stort längre. Exempelvis skulle man kunna dela ut lappar där boende i samfälligheten som inte vill ha anvisningarna i brevlådan kan svara. Vi skulle spara både papper och tid genom att inte behöva dela ut till alla.

Tala om vad du tycker genom att svara på “Aktuell fråga” nere till vänster på hemsidan.

Gemensam utrustning att låna

Samfälligheten har en del gemensam utrustning såsom skottkärror, häcksaxar m.m. som man kan låna.

För att låna utrustning kontaktar du Mark- och materialansvariga. Det finns även några skottkärror och stegar i vissa förråd. Prata med dina grannar om det inte finns i ditt förråd.

Mer detaljerad information om vad som finns och vilka regler som gäller hittar du i Anvisningarna.

Sommarjobb i området

Under fyra dagar i juni genomfördes första vändan med ungdomar som sommarjobbar i vårt område. Det rensades, klipptes och fixades.

Rabatten under områdeskartan nära Borgen lades stenar. I augusti är det sen dax för en andra vända.

Stort tack till er som jobbade!

Vattenläckan utreds vidare

Vattenläckan i vårt värmesystem gick som vi tidigare skrivit om inte att hitta i någon av våra grunder. Vårt ledningssystem för värmen är uppdelat i två slingor och för att kunna lokalisera läckan lite bättre har vi nu testat att stänga av den norra. Detta går att göra nu på sommaren då värmen inte är igång.

Vattenmängden i vårt kärl i undercentralen fortsatte minska så vi vet nu att läckan är någonstans i vårt södra system. Felsökningen går således vidare och vi återkommer när vi vet mer.

Vattenläckage i värmesystemet

Det expanderingskärl vi har i undercentralen behöver allt oftare få lite påfyllning och vi misstänker således en vattenläcka någonstans i vårt värmesystem. En första felsökning kommer att ske nu på tisdag, 25 maj, med genomsökning i grunderna. De som har nedgång på sin tomt har, eller kommer idag, att få en lapp med information om detta.

Håll gärna ögonen öppna i området efter förändringar i marken som kan tyda på vattenansamling.