Grushögar problem för sopmaskinen

Nästa vecka kommer Niklasson med sin sopmaskin och sopar gatorna i området. Om ni sopar ut grus från kanterna, eller sopar rent utanför ert hus, undvik att sopa ihop gruset i högar eftersom sopmaskinen kan ta skada av dessa.

Sopning av området vecka 15

Mark- och materialansvariga Stig och Naida har kontaktat Niklasson och beställt sopning av området. Det kommer ske vecka 15, alltså veckan efter städdagen alltså samma vecka som städdagen.

Passa gärna på att sopa fram gruset från kanter och hörn, så kan maskinen ta det också.

Mer sopning

Den del av området som missades i måndags har sopats nu på eftermiddagen så nu ska hela vårt område vara fritt från vinterns sand.