Sopsugsnytt

Skarpnäcks sopsugssamfällighetsförening hade årsmöte den 23 maj. Anders Fridh och Naida Mattsson omvaldes på nytt till ledamot respektive suppleant.

Vår förening kommer att under 2011 att debiteras en kostnad om ca 414 000 kronor för sopsugsverksamheten. Bokslutet för 2010 visade på ett överskott om ca 549 000 kronor. Summan överfördes till förnyelse- och underhållsfonden.

Envac, som sköter driften av anläggningen, har under våren bytt ut ett av våra markutkast vid TV 58 (se separat nyhet).

En sopsug byts ut

Markutkastet vid Tätorpsvägen 58 kommer att bytas ut. Några reservdelar finns tyvärr inte att få tag i. Nytt markutkast är beställt av Envac AB, som är det företag som sköter drift och underhåll.

Arbetet med att byta ut markutkastet kommer med stor sannolikhet att påbörjas om ca 14 dagar.

Tider för tömning av sopsugen

Nu i juletider är det många hemma och det blir lätt fullt i sopsugen. Därför kan det vara bra att känna till cirkatiderna för tömning:

  • 09:00
  • 15:00
  • 19:00

Skulle sopsugen vara full kan man alltid prova en annan, men det går ju också att vänta tills efter en tömning. Ställ aldrig soporna bredvid sopsugen – fåglarna är hungriga och har vassa näbbar…