Sandlåda vid TV 96

Styrelsen beslutade på styrelsemötet 2 maj att den lilla rabatten till vänster om förrådet vid TV 96 återigen blir sandlåda.

I onsdags var Niklasson där med grävskopan och nu är den även fylld med sand. Barnen som bor i närheten hittade omedelbart dit och det skuggiga läget blir utmärkt varma sommardagar.

En sopsug byts ut

Markutkastet vid Tätorpsvägen 58 kommer att bytas ut. Några reservdelar finns tyvärr inte att få tag i. Nytt markutkast är beställt av Envac AB, som är det företag som sköter drift och underhåll.

Arbetet med att byta ut markutkastet kommer med stor sannolikhet att påbörjas om ca 14 dagar.

Lagning av asfalt vid garage

Arbete pågår för att fixa de “hål” som bildats i asfalten vid garagen i etapp 3.

Grus och sten under stolpen hade spolats bort genom åren, så stolpen hängde mer eller mindre i luften. Det fick till följd att hela konstruktionen med port och allt, hängde snett. Nicklasson har fyllt ut håligheterna och dessutom lagt i en betongklump så att stolpen får ett ordentligt stöd.

Vid framtida renovering av garage och byte av garageportar kommer liknade arbeten troligtvis behöva att genomföras på flera ställen.

Målning av garage

På lördag är det inte bara kräftskiva utan även garagemålning. Otroligt roligt att det är så många som har anmält sig att delta. Ju fler vi är desto enklare och roligare blir det!

Träffpunkt är givetvis vår träfflokal så kom dit på den tid ni har fått på schemat. De som har anmält sig efter att vi gick ut med lappen får svar på mejl vilken tid man ska dyka upp!

Här finner ni schemat och lite info.

Ventilavstängning i statarlängan

I samband med felsökning av vattenläckan i vårt värmesystem har beslutats att stänga av vissa ventiler i husgrunderna under en period för att se om vi kan lokalisera läckan bättre.

Styrelsen och berörda (åtkomst till grunden) kommer informeras innan detta sker, men redan imorgon kommer en ventil i statarlängan stängas av. Vi vill givetvis hinna klart med felsökning före det är dax för värmen att slås på i höst.