Vattenläcka i området

Det läcker fjärrvärmevatten i området. Undersökning pågår. Om någon ska göra ingrepp i värmesystemet t.ex ta bort element tillfälligt, så vatten tappas ur, så måste ni meddela styrelsen detta. Det är tillsatt ett grönt färgämne (helt ofarligt) som ska underlätta arbetet att hitta läckan. /Lasse B

Vattenläckan utreds vidare

Vattenläckan i vårt värmesystem gick som vi tidigare skrivit om inte att hitta i någon av våra grunder. Vårt ledningssystem för värmen är uppdelat i två slingor och för att kunna lokalisera läckan lite bättre har vi nu testat att stänga av den norra. Detta går att göra nu på sommaren då värmen inte är igång.

Vattenmängden i vårt kärl i undercentralen fortsatte minska så vi vet nu att läckan är någonstans i vårt södra system. Felsökningen går således vidare och vi återkommer när vi vet mer.