Tips från frivilligsamordnare Börje Alpsten (BRÅ)

Pengar

Du bör inte förvara stora summor pengar i bostaden. Oavsett hur mycket pengar Du blir av med så får Du aldrig ut mer än högst några tusenlappar på hemförsäkringen

Smycken

Förvara inte heller värdefulla smycken hemma. Ett bankfack är det säkraste. Fotografera Dina smycken och andra värdeföremål. Förvara bilderna på ett säkert ställe.

Försäkring

Det är viktigt att ha en hemförsäkring. Skulle Du få ett inbrott och saknar hemförsäkring så måste Du själv stå för kostnaderna. Kontakta några försäkringsbolag och fråga om deras hemförsäkring.

Grannsamverkan

Undvik inbrott genom en bra kontakt med grannarna. Ni hjälps åt att hålla koll på varandras hus. Ni kan se hur tjuvar planerar eller försöker göra inbrott i det hus Ni bor. Och förhindrar då inbrott.

Lås om Dig när Du är hemma.

Även om Du bara ska vara borta en liten stund, måste Du låsa dörren.

Stoppa tjuven

De flesta inbrott är tillfällighetsbrott där tjuven väljer hus som är lätta ta sin in i och ut ur utan att väcka uppmärksamhet och där han kan arbeta ostört.

Många inbrott skulle förhindras med bättre insyn, bra lås och larm.

När det gäller att stärka det mekaniska skyddet föreslår Samverkan mot brott följande. Kontrollerna anges i prioritetsordning.

  1. Fönster i bottenvåningen där en tjuv kan arbeta utan större risk för att bli upptäckt
  2. Källarfönster
  3. Altandörr
  4. Övriga fönster där det är lätt att klättra in
  5. Källardörrar
  6. Fönster där tjuven kan ta sig in via uthus eller via stege
  7. Övriga ytterdörrar (entrédörrar och garagedörrar

Det blir lite olika lösningar om fönster och dörrar går utåt eller inåt. Be fackmannen, t.ex. en auktoriserad låssmed om råd.

Du som vill ha nyhetsbrev gratis hör av Dig till Börje Alpsten . Rekommenderas starkt!