Trädgårdsavfall

Onsdag den 30 Oktober är sista dagen då kärlen tömms för den är säsongen.

Kärlen är placerade Tätorpsvägen 190 och vid den södra miljöstugan.