Trädgårdsavfall

Nu är är våren här och även kärlen för trädgårdsavfall som nu är framställda.

Endast trädgårdsavfall. För mer info vad som är trädgårdsavfall, se hemsidan.