Trädgårdsavfall

Till medlemmar i Molnflygarens samfällighet

NYA RUTINER FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL

Styrelsen genomför under 2016 ett försök där vi placerar ut åtta nya kärl för trädgårdsavfall eftersom avtalet med BigBag för miljöstugorna inte längre täcker detta.
Avtalet gäller hela sopsugssamfälligheten i Skarpnäck.

Dessa är placerade på två ställen, vid föreningskontoret Tätorpsvägen 190 och vid Skarpnäcks Gårdsväg 85, vid den södra miljöstugan.(för karta v.v se våra anvisningar)

Tömmning sker var 14:e dag. Kärlen finns på plats nu.

FÖJLANE ÄR TRÄDGÅRDSAVFALL
Blommor
Gräsklipp
Löv
Ris
Små kvistar, ska klippas ner i små bitar
Ogräs

FÖLJANDE ÄR INTE TRÄDGÅRDSAVFALL

Plastpåsar
Jord
Sten
Krukor
Matavfall

Stora grenar, trädstammar, stora mängder häckavfall får ni själva åka till Högdalen eller Östberga för återvinning. Möjlighet finns även att kasta avfall på vårens och höstens städ/fixardagar.
Påsar med trädgårdsavfall ska tömmas löst i kärlen,påsarna får ej kastas i kärlen.
Locken på kärlen måste kunna stängas. Är behållarna fulla, så får ni förvara avfallet på er tomt till det åter finns plats. Inga säckar får ställas vid sidan av kärlen.

Dessa kärl hämtas av Stockholm vatten, allt blir sedan kompost. Kostnaden för dessa åtta kärl är totalt 8000:-/ år.

Hälsningar från styrelsen.

Frågor? styrelsen@molnflygaren.se