Träfflokalen klar för uthyrning

Nu är arbetet i träfflokalen klart. Som vi tidigare har berättat så har det handlat om åtgärder för att tillgodose MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) krav på fungerande skyddsrum. Bland annat har ett förråd för utrustning som tillhör skyddsrummen byggts.

Vi vill framför ett stort tack till Leif Eriksson och Sven-Erik Pettersson som har jobbat med detta liksom också till Tommy Blomkvist som har hjälp till med röjning/städning.

Lokalen bokas på hemsidan under Kontakt.