Träfflokalen

Efter våren och sommarens genomgång av våra skyddrum, så har nu återställningen av träfflokalen inletts. Arbetet sköts av en aktiv medlem som ser till att lokalen kommer kunna lånas ut inom kort tid.

Information om när lokalen åter kan lånas ut kommer att presentera på hemsidan.

Styrelsen