Ungdomar i städtagen

Denna vecka har ungdomar sommarjobbat i vårt fina område med att rensa ogräs,klippt gräs och annat. Arbetet har skett under ledning av mark/material ansvariga Stig och Najda. Mejla styrelsen om förslag där det behöver snyggas till.