Ungdomsjobbare i Molnflygaren

Som flera medlemmar redan har noterat, har ungdomar boende i området rensat ogräs, klippt buskar och annat denna vecka.

Vi tackar ungdomarna för ett strålande utfört arbete och speciellt till arbetsledaren

Jorun!

TACK!