Varning för Jättelokan

Jättelokan även kallad björnfloka eller björnloka, sprider sig snabbt och har blivit ett problem. Hudkontakt med växten kan ge brännskador och eksemliknande sår. Jättelokan liknar hundkex men blir betydligt större, ca 1,5–2 meter hög.

Om du har jätteloka på din egen tomt kan du bekämpa den mekaniskt (använd handskar) genom att klippa av blomman och lägga den i ditt vanliga sopkärl. Gräv sedan upp resten av växten med roten, och lägg i ditt vanliga trädgårdsavfall.

OBS ! Lägg inte blomman i trädgårdsavfallet, då bidrar du till spridningen!