Vårtecken!

Första hämtningen av vårt trädgårdsavfall sker fredagen den 12 April. Sedan följer hämtning var annan fredag. Ojämna veckor således hämtning.

Kärlen är placerade TV 190 (finns plats där nu) och Skarp.Gårdsv 85 (Ganska fullt)

Styrelsen