Vattenläckage i värmesystemet

Det expanderingskärl vi har i undercentralen behöver allt oftare få lite påfyllning och vi misstänker således en vattenläcka någonstans i vårt värmesystem. En första felsökning kommer att ske nu på tisdag, 25 maj, med genomsökning i grunderna. De som har nedgång på sin tomt har, eller kommer idag, att få en lapp med information om detta.

Håll gärna ögonen öppna i området efter förändringar i marken som kan tyda på vattenansamling.