Viktig information om kommande postboxar finns nu i din brevlåda.

Fyll i beställningen snarast och lägg den i föreningens brevlåda på Tätorpsvägen 190.

Faktura kommer senare.

Styrelsen