Yttrande till mark och Miljödomstolen.

Igår skickade vi in ett yttrande till mark och miljödomstolen i Nacka.

Det är ett svar på de överklaganden som skickats in från sju olika bostadsrättsföreningar på fältet. Vi vill ju ha ordning på sophanteringen, sköta den på egen hand, utan inblandning av sopsugen.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla inblandade i detta omfattande arbete.

Styrelsen/Lasse