Solcellsgruppen informerar

Från årsmötet 2019 bildades en grupp som skulle se över möjligheten att samfälligheten skulle ordna med solceller för elproduktion.

Det går inte att genomföra bl.a av juridiska skäl.

Istället inbjuder gruppen till ett informationsmöte den 23 mars kl 19.00

i träfflokalen, Skarpnäcks Gårdsvägen 85.

För dig som själv funderar på att sätta upp solceller på ditt eget tak och vill veta mer. Om det blir fler som installera solceller finns ev. möjligheten att få ner kostnaden.

Hälsningar från solcellsgruppen. Anderas, Bjare, Anna och Lasse

Lokalansvarig sökes! Nu tillsatt 9/1.

Styrelsen söker en eller två medlemmar som ska se till att uthyrning av vår träfflokal fungerar. Uppdraget är bl.a att se till att städning är genomförd utlämning av nyckel och rapportera till styrelsen vid fel och brister i lokalen.

Nuvarande arvode är 8000:-/år före skatt. Hör av er till styrelsen omgående!

styrelsen@molnflygaren.se

Dags för Årsmöte!

Torsdag 28/11 kl. 19.00 i Skarpnäckskyrkan

Trevligt att träffa gamla och nya grannar. Kaffe/Te och bulle serveras från kl. 18.30.

Välkomna!

Motorvärmare/laddboxar

Angående debitering vid användande av Motorvärmaruttag/Laddboxar.

Nu är det hög tid för Molnflygaren att börja debiteringen för förbrukningen av el i våra Motorvärmaruttag/Laddboxar. Som tidigare meddelats kommer användningen kosta 2:50 kr./kWh, utöver dom 20 kWh/månad som ingår.

Första debiteringen som gäller förbrukningen från Maj – Augusti kommer att läggas på Decemberdragningen som görs ca. 28 november.

Därefter kommer dragningarna att göras kvartalsvis med en månads fördröjning.

Förbrukningen för September – November kommer läggas på Januaridragningen som görs runt 28 december.

Förbrukningen för December – Februari kommer läggas på Aprildragningen som görs runt 28 Mars osv.

Vi har noterat att nu när det börjar bli kallt så kommer fler och fler upp i användning över 20 kWh/månad som är gratis. Våra gamla motorvärmarurtag var tidsstyrda så att man bara drog ström 3 timmar per användningstillfälle. Dom nya motorvärmarurtagen/Laddboxarna ger ström kontinuerligt vilket gör att man lätt kommer upp i förbrukning över 20 kWh/månad om man inte fjärrstyr eller programmerar sitt motorvärmaruttag.

Styrelsen uppmanar därför medlemmarna att registrera sig så att man får en inloggning och kan fjärrstyra och förprogrammera sitt Motorvärmaruttag/Laddbox så att man inte får en oväntat stor utgift.

Man kan då även se sina aktuella förbrukningssiffror samt stänga av uttagen helt om man så önskar.

Webadress för registrering:  https://molnflygaren.se/registrera/ 

Styrelsen/Tomas Rothlin, Kassör.

Trädgårdsavfall

Onsdag den 30 Oktober är sista dagen då kärlen tömms för den är säsongen.

Kärlen är placerade Tätorpsvägen 190 och vid den södra miljöstugan.

Sopsugen

Problemen med sopsugen fortsätter. Stora och kostsamma arbeten kommer att ske på Skarpnäcksfältet.

Det påverkar dessvärre även oss. Det kan innebära avbrott och därmed oregelbundna tömningar av våra sopor. Byte av hela sopnedkastet på Skarpnäcks Gårdsväg 11 kommer ske, men ligger en bit ner på listan

Som vi i styrelsen tidigare informerat om, så vädjar vi att inte ställa sopor bredvid sopsugen. Gå till nästa sopnedkast, kan finns plats där eller förvara soporna i boden några timmar.

Vi vill inte att råttor och fåglar ska kunna kalasa på matrester. “Någon” måste dessutom plocka upp resterna som sprids ut.

Tacksam för förståelse för dessa problem.

Städ och fixardag 12 Oktober

Nu på lördag är det dags att göra fint i vårt område inför kommande vinter.

Det är i första hand de gemensamma ytorna som vi jobbar med. Din etapprepresentant har uppgifter på vad som ska göras.

Är du ny i området eller inte deltagit på en städ/fixardag så sök upp en granne så får du hjälp.

En av uppgifterna är inspektion av grunderna. Vi har ett läckage av vatten från fjärrvärmen, så kika runt rör, ventiler etc. under huset. Passa på att städa bort organiskt material som trä, tyg och annat skräp.

Vi kommer även att samla in kläder ( stumpor,kalsonger,värma jackor,vantar, mössor mm) till behövande från Skarpnäcksgården.(rena och hela)

Säckar för beg. kläder kommer finnas placerade nedför träfflokalen, vid “gröna hörnan”

Vid helikopterparken tänds grillen vid 12- tiden. Delar av styrelsen finns på plats för frågor kring samfälligheten.

Har beställt bra väder! Hälsningar från styrelsen

Spolning av avlopp?

Nej, styrelsen har inte haft någon kontakt med företaget som erbjuder spolning av avlopp. De ringer för tillfället runt bland våra medlemmar och antyder så.

Oklart bedragare. Var misstänksam.

Hälsar styrelsen

Sopsugsproblem i Skarpnäck

Skador på sopsugen har upptäckts på två olika platser i Skarpnäck. Dessa skador gör att störningar i sopsugen även påverkar vårt område.

Detta kan få till följd att tömningar kan ske oregelbundet.

Hälsar styrelsen