Vattenläcka i området

Det läcker fjärrvärmevatten i området. Undersökning pågår. Om någon ska göra ingrepp i värmesystemet t.ex ta bort element tillfälligt, så vatten tappas ur, så måste ni meddela styrelsen detta. Det är tillsatt ett grönt färgämne (helt ofarligt) som ska underlätta arbetet att hitta läckan. /Lasse B