Vattenavstängning 25/1

Torsdag 25/1 mellan kl. 09.00-15.00 sker byte av vattenmätare och annat underhållsarbete i undercentralen. Vatten är då avstängt. Bra att fylla upp vatten i kärl för de som är hemma.

Styrelsen

Arbetsgrupp kring fiber

Enl. beslut från 2017 årsmöte ska en arbetsgrupp tillsättas för att se över frågan kring möjligheten med fiber (snabbt internet) i samfälligheten.

Höra av dig till styrelsen om du har kunskap kring detta och vill deltaga. Kan bli 3-4 möten under året.

Hälsningar från Styrelsen

Snöröjning

Hej!

Nu har vi åter fått vinter i vårt område. Allt kring snöröjning och sandning sköts av Trivselträdgårdar, vår nya entreprenör.

Styrelsen har gått igenom vart snön kan läggas upp sedan tidigare. Synpunkter vart snövallar hamnar, vart snön läggs på hög, ska skickas till styrelsen med e-post. Kom ihåg att det är trångt i området.

Den personen som plogar ska få göra sitt jobba fred och inte bli avbruten, verbalt attackerad eller på annat sätt utsättas för oförskämdheter.

Styrelsen

Sandsopning!

Sandsopningen kommer att ske i helgen istället för idag fredag pga hög arbetsbelastning hos entreprenören

 

Mvh Styrelsen

Sandsopning

Den efterlängtade sandsopningen sätter igång nu på Fredag den 7 April.

 

Mvh Styrelsen

Plåtarbeten

Garagelängan i södra delen av området, nära träfflokalen , där kommer plåtarbete ske från måndag  10 april och tre dagar framåt, med viss reservation.Anledning till arbetet är läckage och felmonterade plåtar.

De medlemmar som har sina bilar där har redan fått information.

Garagen måste vara utrymda från kl.07.00, för att arbete ska ske så smidigt som möjligt.

Bilar  kan ställas på gästparkering eller annan tillfällig plats, med gästparkeringskort på plats.

Kan bli lite rörigt i området.

Styrelsen