Enkät i er brevlåda

Inom kort kommer det en enkät i er brevlåda.

Gäller intresset rörande öppen fiber. Bra om alla kan fylla i den!

Hälsningar från fibergruppen /styrelsen

Häckar runt i området

Hej!

Jag ber boende på Tätorpsvägen se över växtligheten som  breder ut sig över gångbanan. Stora förvuxna häckar utgör en trafikfara för gående och cyklister.

Lämplig utrustning finns att låna genom föreningens hemsida.

Styrelsen/Lasse

GDPR och Molnflygaren

 

GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Den ersätter PuL vilket är den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Molnflygaren samfällighetsförening behandlar endast personuppgifter så som fastighet, fastighetsägare, personnummer, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter lagrar vi och behandlar för att kunna ge medlemmar information, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Molnflygaren samfällighetsförening behandlar endast personuppgifter, lagrar, använder för kommunikation och debitering, som baseras på föreningens stadgar som i detta sammanhang kan ses som ett avtal, vilket betyder att medlemsregistret baseras på avtal. Personuppgifterna används endast för samfällighetens arbete och lämnas inte vidare.

Molnflygaren tar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna vidmakthålla den verksamhet som ska bedrivas inom samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med medlemmar inom samfälligheten. Molnflygaren tillämpar i detta sammanhang uppgiftsminimering och inga andra personuppgifter än de ovan nämnda registreras.

Molnflygaren sparar personuppgifter så länge som en medlem står registrerad på en fastighet och så länge som samfälligheten i något hänseende är rapporteringsskyldig.

Molnflygaren har för avsikt att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt i medlemsregistret. Vi uppmanar därför samtliga medlemmar att meddela styrelsen om några uppgifter ändras så som exempelvis avflyttning alternativt nytt telefonnummer.

För att hantera samfällighetens bokslut och löpande debitering/fakturering samarbetar samfälligheten sedan många år tillbaka med Wällstedts Redovisningsbyrå AB, http://www.wallstedts.se, som är specialiserade på ekonomitjänster för bl.a föreningar. Det är också Wällstedts Redovisningsbyrå AB som varje kvartal sänder ut betalningsinformation för periodens medlemsavgifter.

Styrelsen i Molnflygaren

 

Transportvagnar i området

Våren är här och även våra två transportvagnar är på väg att utplaceras.

Huvudsyftet är att förebygga olyckor och öka säkerheten för alla.

Perfekt att transportera egna saker från bil-hem etc.

Hälsningar från Styrelsen

Fibergruppen

Årsmötet 2017 beslutade att en Fibergrupp skulle tillsättas. (snabbt och modernt fibernät för internet m.m.)Arbetet är nu igång.

Vi har som målsättning att kunna presentera ett förslag till höstens stämma. Gruppen består av följande personer: Git Fredriksson,Per Ahlström Claes Langenborg, Micke Larsson och från styrelsen, Mats Eriksson, Tomas Rothlin och Lasse Brodén.

Styrelsen

Tack!

Tack till alla medlemmar som hjälpt till att göra vårt område så fint på städ och fixardagen! (eller dagarna innan)

Avgörande hur det ser ut i vårt område, är beroende på din insats.

Hälsningar från Styrelsen /Lasse

 

Städ och fixardag Lördag 21/4

Hej!

Städ och fixardag, lördag 21 April. Vet du inte vad du ska göra eller är ni nyinflyttade?

Tala med din etapprepresentant eller granne

Vid 13-tiden finns styrelsen på plats, vid lekplatsen intill träfflokalen. Grill på plats.

Välkomna önskar styrelsen!

HLR-kurs

På onsdag den 11/4 är det HLR-kurs kl 18.30. Det finns platser kvar! Anmäl dig till styrelsen@molnflygaren.se