Fiber

Hej!

Samtliga medlemmar kommer inom kort att få ett brev från  stadsnätsbolaget . De kommer att göra sken av att vi är bortkopplade från fiber för evigt. Borta från deras regionala program osv.

Så är ju inte fallet. Vi står fast vid tidigare stämmobeslut. Låt oss utreda frågan i lugn och ro.

Hälsningar från Styrelsen /Ordf.  Lasse Brodén

Ang. fiber i området

 

 

 

I dagarna har ett bolag som heter Stadsnätsbolaget skickat ut ett informationsbrev som de följer upp med personliga besök i området. I informationsbrevet ger de intrycket av att vara ett statligt bolag men så är inte fallet. Enligt uppgift kommer de att söka tillstånd hos Lantmäteriet (Ledningsrätt) för att få gräva ner fiberkabel i området. I denna fråga har föreningen veto.

 

Styrelsen rekommenderar fastighetsägarna i Molnflygaren Samfällighetsförening att inte skriva på några avtal med Stadsnätsbolaget. Har ni gjort det kan ni hävda er ångerrätt (två veckor) enligt konsumentköplagen.

 

Enligt stämmobeslut på årsstämman 2017-11-23 skall en fibergrupp bildas för att arbeta med denna fråga. Några medlemmar har i dagsläget anmält sitt intresse för gruppen. Det finns några platser kvar, anmälan går att göra till 28/2.

 

Styrelsens uppfattning är att denna grupp ska få ta fram ett förslag som är billigast och bäst för våra medlemmar. Vi tror att detta bäst uppnås om leverantören och styrelsen samarbetar då kan till exempel befintlig infrastruktur användas och uppgrävning av området undvikas, vilket sannolikt borde påverka priset positivt.

 

Varje medlem bestämmer fortfarande om dom vill ansluta sig till fiber och står därmed för sina egna kostnader. Comhem kommer fortsatt att finnas kvar.

 

 

 

Har du några frågor tveka inte att kontakta styrelsen.

 

Hälsningar Styrelsen

Angående fiber

Hej!

Enligt stämmobeslut 2017, ska en grupp tillsättas för att se över frågan om fiber i vårt område. Delar av styrelsen har bl.a träffat företrädare för företaget Stadsnätsbolaget. Styrelsen har inte skrivit något avtal med bolaget.

Styrelsen avråder att skriva på några papper, som delats ut till hushållen.

Du som vill vara med i gruppen, anmäl dig till styrelsen senast 28/2. Vi planerar att ha 3-4 möten innan 2018 års stämma.

styrelsen@molnflygaren.se

Vattenavstängning 25/1

Torsdag 25/1 mellan kl. 09.00-15.00 sker byte av vattenmätare och annat underhållsarbete i undercentralen. Vatten är då avstängt. Bra att fylla upp vatten i kärl för de som är hemma.

Styrelsen

Arbetsgrupp kring fiber

Enl. beslut från 2017 årsmöte ska en arbetsgrupp tillsättas för att se över frågan kring möjligheten med fiber (snabbt internet) i samfälligheten.

Höra av dig till styrelsen om du har kunskap kring detta och vill deltaga. Kan bli 3-4 möten under året.

Hälsningar från Styrelsen

Snöröjning

Hej!

Nu har vi åter fått vinter i vårt område. Allt kring snöröjning och sandning sköts av Trivselträdgårdar, vår nya entreprenör.

Styrelsen har gått igenom vart snön kan läggas upp sedan tidigare. Synpunkter vart snövallar hamnar, vart snön läggs på hög, ska skickas till styrelsen med e-post. Kom ihåg att det är trångt i området.

Den personen som plogar ska få göra sitt jobba fred och inte bli avbruten, verbalt attackerad eller på annat sätt utsättas för oförskämdheter.

Styrelsen